Over ons

Bres Accommodaties is een belangrijke gastheer in de Hoeksche Waard. In 2014 maakten wij een vliegende start door een verzelfstandiging vanuit de gemeente Binnenmaas van de (sport-) accommodaties en het recreatieterrein. Ook het beheer van ander maatschappelijk vastgoed, zoals enkele ontmoetingsruimten en culturele accommodaties, is sindsdien uitbesteed aan Bres Accommodaties. Per 1-1-2016 is Zwembad de Wellen in ‘s-Gravendeel toegevoegd aan onze portefeuille. In 2019 is de exploitatie van Restaurant Binnenmaas en vijf (binnensport)accommodaties in Oud-Beijerland, waaronder Sportcentrum de Boogerd, hieraan toegevoegd. Al deze activiteiten worden met veel elan en inzicht opgepakt. Door marktgericht denken en gericht investeren groeien bezetting en rendement, waardoor de gemeente het geld effectiever besteedt aan kwalitatief betere voorzieningen.

Ambitie

Bres Accommodaties heeft de ambitie om voor de gemeente Hoeksche Waard al het maatschappelijk vastgoed te exploiteren/ beheren/ onderhouden. Wij zijn een betrokken en gastvrij bedrijf met een no-nonsense mentaliteit. Daarbij kunnen wij bouwen op een team van ervaren experts. Bres Accommodaties vervult per object verschillende taken. De kernactiviteiten van ons team zijn Beheer, Recreatie, Exploitatie en Sport.

Missie

Bres Accommodaties is dé professionele, betrokken en kosten-efficiënte beheer- en exploitatie BV, die zorgt voor betaalbaar en kwalitatief maatschappelijk vastgoed voor alle inwoners binnen ons verzorgingsgebied. De missie van Bres Accommodaties is een belangrijke gastheer te zijn in de Hoeksche Waard, waarbij wij altijd de juiste service en dienstverlening bieden aan nieuwe en terugkerende gasten. Dit doen wij in samenwerking met diverse partners, met als belangrijkste opdrachtgever de gemeente Hoeksche Waard.

Visie

Het vastgoed onder ons beheer houden wij in goede technische en economische conditie. Onze accommodaties hebben bestaansrecht. Samenvoegen van activiteiten is geen doel, maar wanneer nodig om maatschappelijk vastgoed beschikbaar te houden, kunnen we activiteiten bundelen.
Bres staat voor maatschappelijk verantwoord ondernemen, gedreven en deskundig personeel en een hoge klanttevredenheid.

De Raad van Commissarissen

De RvC houdt toezicht op de organisatie, meer in het bijzonder op de directeur-bestuurder. De RVC bewaakt de missie en visie en de financiële stabiliteit van Bres op korte en lange termijn. De RVC stelt begroting en jaarrekening vast en geeft goedkeuring aan majeure investeringen en projecten. Daarnaast is zij sparring partner van de directeur-bestuurder. In die hoedanigheid denkt de RVC mee over visie, investeringsplannen, personeels- en beloningsbeleid en maatschappelijke ontwikkelingen die belangrijk zijn voor Bres, of waarin Bres belangrijk kan zijn voor de inwoners van de Hoeksche Waard.

De RVC bestaat uit drie personen met uiteenlopende achtergrond en maatschappelijk netwerk. Zij komt minimaal 5 maal per jaar bijeen in een reguliere vergadering met de directeur-bestuurder. Daarnaast voeren de RVC-leden onderling en met de directeur-bestuur wanneer nodig overleg over specifieke deelonderwerpen. Ook overlegt de raad één of tweemaal per jaar met de aandeelhouder, de gemeente Hoeksche Waard.