Over ons

Bres Accommodaties, de gastheer van de Hoeksche Waard

Welkom bij Bres

Bres Accommodaties exploiteert en onderhoudt het gemeentelijk vastgoed in de Hoeksche Waard. Dit zijn onder andere sporthallen, dorpshuizen, een aantal zwembaden en het Recreatieoord Binnenmaas. We houden de panden in goede conditie, aantrekkelijk en veilig en zorgen ervoor dat iedereen zich bij ons welkom voelt.

Contact opnemen

Missie

Samen met inwoners, ondernemers, maatschappelijke partners en de gemeente dragen we bij aan een aantrekkelijke leefomgeving in de Hoeksche Waard, met kwalitatieve en betaalbare voorzieningen voor sport, cultuur, ontmoeting en recreatie, waar iedereen zich welkom voelt.

Visie

Door efficiënt beheer en onderhoud en verduurzaming van het vastgoed houden we de accommodaties veilig, betrouwbaar, betaalbaar en aantrekkelijk voor inwoners, bedrijven en verenigingen. Ook voor de toekomst. Daarnaast zorgen onze vriendelijke medewerkers voor een gastvrije ontvangst en faciliteren we lokale bewonersinitiatieven en verenigingen bij het organiseren van activiteiten.

Wat wij zoal doen

Ontstaan

Bres Accommodaties is in 2014 ontstaan vanuit een verzelfstandiging van de voormalige gemeente Binnenmaas. Het bedrijf werd verantwoordelijk gesteld voor het beheer en de exploitatie van (sport)accommodaties, Recreatieoord Binnenmaas en ander maatschappelijk vastgoed. Sinds het ontstaan van één gemeente Hoeksche Waard in 2019 is de portefeuille van Bres Accommodaties verder uitgebreid. Vanaf 1 januari 2022 is het beheer en de exploitatie van vrijwel al het gemeentelijk vastgoed in de Hoeksche Waard ondergebracht bij Bres Accommodaties.

Huur een ruimte

Reserveer direct