07 mei 2024

Bres Accommodaties bestaat 10 jaar!

‘We zijn op 1 januari 2014 bij de voormalige gemeente Binnenmaas begonnen met 20 mensen en 25 locaties en in 10 jaar uitgegroeid tot een organisatie met 120 medewerkers en ruim 130 locaties’, vertelt directeur-bestuurder Ernst-Jan Klein, niet zonder enige trots. 
Bres kreeg bij de gemeente Binnenmaas de verantwoordelijkheid voor het beheer en de exploitatie van (sport)accommodaties, Recreatieoord Binnenmaas en ander maatschappelijk vastgoed. Sinds het ontstaan van één gemeente Hoeksche Waard in 2019, is de portefeuille van Bres Accommodaties verder uitgebreid. Vanaf 1 januari 2022 zijn het beheer en de exploitatie van vrijwel al het gemeentelijk vastgoed in de Hoeksche Waard ondergebracht bij Bres Accommodaties.

Op de kamer van Ernst-Jan hangt een XXL kaart van de Hoeksche Waard, waarop de buitengrens met een dikke groene streep is gemarkeerd. “Hiermee willen we aangeven waar onze grenzen liggen voor wat betreft onze activiteiten, want buiten de Hoeksche Waard activiteiten ontplooien, zou alleen maar leiden tot versnippering van onze energie en aandacht.”

Ambities

Samen met inwoners, ondernemers, maatschappelijke partners en de gemeente levert Bres een bijdrage aan een aantrekkelijke leefomgeving in de Hoeksche Waard, met kwalitatieve en betaalbare voorzieningen voor sport, cultuur, ontmoeting en recreatie, waar iedereen zich welkom voelt. ‘Natuurlijk is betaalbaarheid een breed begrip, maar wij bedoelen hiermee in verhouding tot de markt, wat je ervoor krijgt en de afspraken met onze opdrachtgever.’

Door efficiënt beheer en onderhoud en verduurzaming van het vastgoed worden de accommodaties veilig, betrouwbaar, betaalbaar en aantrekkelijk voor inwoners, bedrijven en verenigingen gehouden, ook voor de toekomst.

‘De afgelopen 10 jaar hebben we al heel veel kunnen realiseren, maar we hebben nog meer dan voldoende ambitie voor de toekomst.’ Ernst-Jan: ‘We hebben elk jaar sinds het bestaan van Bres wel overnames gedaan.’ Dat leidde in eerste instantie tot versnippering van beleid, tarieven enz. Bres staat nu voor de uitdaging om daarin te gaan harmoniseren, dit is reeds gebeurd in de verhuurtarieven. 
Gijs de Kock, manager zwembaden: ‘Wat we nu al gedaan hebben binnen de zwembaden is de zwemlessen conform het Bres & Bo concept in alle zwembaden aanbieden en de entreetarieven zoveel als mogelijk gelijkgetrokken. Verder werken we aan een abonnement, waarmee je over het hele eiland in elk zwembad terecht kunt.’

Het Recreatieoord is al langer geleden een ontwikkeling ingegaan aan de hand van een businessplan. ‘Vorig jaar is onze fraaie binnenspeeltuin gerealiseerd en momenteel zitten we in de afrondende fase van het Waterspraypark’, aldus Henk Akkerman, parkmanager Recreatieoord. ‘Het Waterspraypark is zo ingericht dat je, wanneer je er met een drone boven gaat hangen, de Hoeksche Waard zult herkennen, inclusief de dorpen verspreid over het eiland. Ook is er een Jeepsafari toegevoegd.’ 
Henk wil ook nog wel een tipje van de sluier oplichten over de plannen voor 2025 en verder: ‘We hebben het plan om de vijver verder uit te graven en te vergroten en er dan bootjes in te leggen, zoals een brandweerboot, een politieboot en allerlei andere soorten schepen die het voor kinderen erg leuk moeten maken ermee te gaan varen. Uiteraard wordt ook weer een aantal speeltoestellen vervangen en de Midgetgolf die de afgelopen jaren is verdwenen zal weer terugkomen waarschijnlijk aan de rand van het park naast de binnenspeeltuin.’

Natuurlijk zijn er ook nog ambities op het gebied van groei, niet zozeer in het beheren van vastgoed, maar wel bijvoorbeeld het beheer en onderhoud van buitensportaccommodaties. Ook een verdere harmonisatie vanuit een breed Hoekschewaards perspectief, waar de hospitality (horeca en verhuur) op aan kan sluiten, is een belangrijke speerpunt.

Verduurzamen

De grootste uitdaging de komende jaren bestaat uit het verduurzamen van de locaties die Bres in beheer heeft. De gemeente heeft als aandeelhouder en opdrachtgever de doelstelling om in 2040 energieneutraal te zijn.

‘We zijn druk in overleg met de gemeente hoe we het gemeentelijk vastgoed in onze portefeuille binnen deze termijn kunnen verduurzamen.’ Een mooi voorbeeld van verduurzaming is de recent heropende sportzaal ’t Paradijs die volledig verbouwd, gerenoveerd en verduurzaamd is, waardoor deze locatie in ieder geval voldoet aan de normen die we daarvoor hebben afgesproken.

De aanpak van alle andere locaties zal plaatsvinden aan de hand van een in samenspraak met de gemeente opgesteld plan.

‘We proberen zoveel mogelijk maatschappelijke waarde uit een euro te halen’

Exploitatie

Naast beheer en onderhoud exploiteert Bres ook veel locaties. ‘Als het gaat om de verhuur van die locaties en waar horeca aanwezig is in sportaccommodaties, buurthuizen of MFC’s doen we bijna overal ook zelf de horeca.’

Op sociale media wordt nogal eens luidkeels en ongenuanceerd kritiek geleverd op de prijzen die aan huurders worden gerekend of in de horeca worden gehanteerd. ‘Veel mensen weten echter niet dat wij de huurprijzen niet zelf vaststellen, dat doet de gemeente. En in de horeca zijn we verplicht om marktconforme prijzen te hanteren om zo oneerlijke concurrentie met andere horecaondernemers te voorkomen.

Bres is zelf niet gefocust op winst of eigen bezit van vastgoed. ‘Wij zien het als onze opdracht zoveel mogelijk maatschappelijke waarde uit een euro te halen.’

Samenwerking

Om haar maatschappelijke doelstellingen te verwezenlijken met de inzet van maatschappelijk vastgoed, werkt Bres ook nauw samen met andere instellingen op het gebied van Welzijn Wonen & Zorg (WWZ). De toenemende vergrijzing en daarmee op de loer liggende vereenzaming van ouderen vraagt om meer ontmoetingsplekken, al dan niet Multifunctionele centra.

‘Veel locaties zijn van origine neergezet voor een sport of een buurthuis, maar wil je dat multifunctioneel kunnen inzetten, dan moet je ook qua uitstraling zorgen dat je daarop aanhaakt’, aldus Ernst-Jan. De al eerdergenoemde sportzaal ’t Paradijs is daar een mooi voorbeeld van. ‘We hebben er een extra zaaltje bij gecreëerd, waar je zitgym, yoga en al dat soort zaken kunt doen, maar ook gewoon simpelweg een vergadering voor twintig mensen kunt organiseren.’

Er blijft echter wel een spanningsveld tussen de vraag naar een ontmoetingsplek in elk dorp enerzijds en de beschikbaarheid van geschikte ruimtes anderzijds, waarbij het maatschappelijk rendement een belangrijke factor is. ‘Het allerbelangrijkste bij het creëren van ontmoetingsplekken is de bereikbaarheid. Als het vervoer goed is geregeld, hoeft er niet persé in ieder dorp of in iedere kern een bepaalde faciliteit te zijn.’

Het hoeven ook niet altijd locaties van Bres te zijn, ontmoetingsplekken kunnen in principe overal gerealiseerd worden, ruimtes in bijvoorbeeld zorginstellingen zouden daar ook voor ingezet kunnen worden.

Feestje

Het tienjarig bestaan van Bres dit jaar zal zeker niet ongemerkt voorbijgaan. ‘We organiseren dit jaar een aantal activiteiten, zowel intern voor de collega’s als extern voor alle gebruikers en bezoekers van onze accommodaties. Na de zomervakantie zullen er gedurende een maand allerlei festiviteiten worden georganiseerd. Wat dat precies zal zijn, houden we nog even voor ons, maar daar zal op het juiste moment over gecommuniceerd worden. Voor de medewerkers zal aan het eind van het jaar ook een feestje worden gevierd, maar daar kan ik nog niet te veel over zeggen.

Wat in ieder geval duidelijk is: iedereen zal het feestje mee kunnen vieren, of het nu om incidentele bezoekers van het Recreatieoord gaat of onze structurele bezoekers van de zwembaden dan wel vanuit verenigingen die onze locaties huren. Kortom, houdt de berichten op de website hierover in de gaten!’