Beheer

Een nauwkeurig beheer zorgt voor een goede dienstverlening aan gebruikers en een optimale inzetbaarheid van de accommodaties, op de korte en lange termijn.

Onderhoud goed geregeld

Het streven naar hoge kwaliteit voor een eerlijke prijs staat bij ons centraal. De basis daarvan wordt gevormd door een solide financieel beleid en vormgegeven in een dienstverleningsovereenkomst.

Het beheer bestaat uit planmatig (groot) onderhoud en uit het niet-planmatig dagelijks onderhoud. Het planmatig onderhoud voeren wij uit aan de hand van MJOP’s (meerjaren onderhoudsplannen). Daarmee is het mogelijk om achterstallig onderhoud weg te werken, wat veel storingen voorkomt.

Bij de noodzaak aan vervanging, nemen wij duurzaamheid en energiezuinigheid nadrukkelijk in afweging. De aanwezige expertise binnen Bres Accommodaties staat ons toe om op grond van eigen inspectie zorgvuldig af te wegen of wij het planmatig onderhoud ook daadwerkelijk in het betreffende jaar dienen uit te voeren. Soms is het juist kostenefficiënt om onderhoudswerken te combineren.

Klachten snel verholpen

Waar het gaat om dagelijks onderhoud op basis van klachten en storingsmeldingen, vormt onze afdeling Beheer en Onderhoud het aanspreekpunt. De meldingen worden snel opgepakt en verholpen. Na klachten of storingen volgt een gedetailleerde terugkoppeling naar de klant, zodat die weet welke actie er is ondernomen.