Vacature: Lid van Raad van Commissarissen

Bent u het nieuwe lid van onze Raad van Commissarissen?

Het nieuwe lid van de RvC is een inspirerende persoonlijkheid, die aantoonbaar betrokken is bij het maatschappelijk leven in de Hoeksche Waard en die beschikt over een groot netwerk in of om deze regio. Woonachtig zijn de Hoeksche Waard is een pré. Verder verwachten wij van deze kandidaat bestuurlijke ervaring en dat hij/zij het belang inziet van de partnerships tussen (lokale) overheden, maatschappelijke en commerciële organisaties zoals Bres Accommodaties. Het nieuwe lid is in het bezit van (strategisch) financieel ondernemerschap als competentie en heeft een visie op en ervaring met groeiende ondernemingen.

De organisatie

Bres Accommodaties is dé professionele, betrokken en kosten-efficiënte beheer- en exploitatie BV, die zorgt voor betaalbaar en kwalitatief maatschappelijk vastgoed voor alle inwoners binnen ons verzorgingsgebied. De missie van Bres Accommodaties is een belangrijke gastheer te zijn in de Hoeksche Waard, waarbij wij altijd de juiste service en dienstverlening bieden aan nieuwe en terugkerende gasten. Dit doen wij in samenwerking met diverse partners, met als belangrijkste opdrachtgever de gemeente Hoeksche Waard.

Het vastgoed onder ons beheer houden wij in goede technische en economische conditie. Onze accommodaties hebben bestaansrecht.

Bres staat voor maatschappelijk verantwoord ondernemen, gedreven en deskundig personeel en een hoge klanttevredenheid.

Bres Accommodaties is een BV, met de gemeente Hoeksche Waard als enige aandeelhouder. De aandeelhouder heeft een Raad van Commissarissen aangesteld, bestaande uit drie personen. Wegens het aftreden van een van de huidige leden zijn wij per 1-1-2020 op zoek naar een nieuw lid.

Ons motto is : Samen springen wij voor elkaar in de Bres”

Alle leden van de Raad van Commissarissen hebben als ‘taak’:

  • Het houden van toezicht op het bestuur en op de algemene gang van zaken binnen de bv’s
  • Het fungeren als klankbord voor het bestuur
  • Het binnen de toezichthoudende functie zelfstandig afwegen van de verschillende belangen
  • Het zijn van een volwaardig gesprekspartner, adviseur en sparringpartner
  • Het verantwoordelijk zijn voor de kwaliteit van het eigen functioneren

Tijdsbesteding

Er wordt regulier minimaal 5 keer per jaar vergaderd in de avonduren, naast enkele andere vergaderingen. De zittingstermijn is maximaal 4 jaar en aan de functie is een vergoeding verbonden.

Interesse?

Heeft u interesse in deze functie? Reageer dan door uw kandidatuur in een brief voorzien van curriculum vitae te motiveren en te sturen aan:

info@bresaccommodaties.nl

Uw reactie dient voor 14 november 2019 bij ons binnen te zijn. De sollicitatiegesprekken vinden plaats in week 49 of 50.

Voor meer informatie kunt u terecht bij Wim van der Boor (RvC lid), via 0186-601894 of info@bresaccommodaties.nl.