Privacyverklaring Bres Accommodaties

Ook Bres Accommodaties moet zicht houden aan de nieuwe regels voor de privacy uit de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) die op 25 mei 2018 is ingegaan.

Klik hieronder op de nieuwsbrief voor de privacyverklaring van Bres Accommodaties