Pilot programma bewegingsonderwijs bevalt goed

De beweegvaardigheid van kinderen stimuleren, dat is de insteek van onze samenwerking met Regiekr8 en scholengroepen Acis en CSG De Waard.

Door bij de huur van onze sportaccommodaties in de Hoeksche Waard gymdocenten van Regiekr8 te voorzien, krijgen basisscholen een totaalpakket aangeboden.

AD Hoeksche Waard publiceert de resultaten van dit pilot programma en blikt met ons vooruit naar hoe we dit model kunnen vermenigvuldigen binnen het bewegingsonderwijs!

Dit schooljaar 2018-2019 zijn diverse gymdocenten gestart met het verzorgen van de gymlessen op de basisscholen in Binnenmaas. CSG De Waard, Acis, Bres Accommodaties en Regiekr8 slaan de handen ineen met als doel de motorische vaardigheden van kinderen te verbeteren.

Uit onderzoek blijkt dat de jeugd de afgelopen jaren minder is gaan bewegen, waardoor hun motorische vaardigheid is afgenomen. Naast het belang voor kinderen om buiten te spelen en het bewust maken van ouders over de noodzaak van beweging, is goed bewegingsonderwijs belangrijk. Dit om achterstanden weg te werken en talenten te versterken.

Hiervoor is sinds dit schooljaar een pilot opgestart waarin diverse vakleerkrachten lichamelijke opvoeding van Regiekr8 gymlessen aanbieden aan scholen, in sportzalen van Bres Accommodaties. Deze gymdocenten werken volgens een beweegprogramma waarbij naast het versterken van de beweegvaardigheid ook sociale aspecten worden gestimuleerd. ‘Het bevorderen van beweeggewoontes onder kinderen is heel belangrijk, zeker in deze tijd van digitalisering. Een gymdocent is daarbij een directe oplossing voor het stimuleren van de beweegvaardigheid en het beweeggedrag’, verklaart Gertjan de Vogel, Directeur Regiekr8.

Bres Accommodaties is één van de initiatiefnemers die het belang van deskundige gymlessen onderstreept en daarbij het gebruik van zijn accommodaties zo goed mogelijk wil afstemmen op de vraag van het onderwijs. ‘Door bij de huur van onze sportaccommodaties gymdocenten te voorzien, krijgen basisscholen een totaalpakket aangeboden. Deze samenwerking ontlast de scholen in de organisatie van gymlessen met hoogwaardig bewegingsonderwijs als resultaat’, aldus Ernst-Jan Klein, Directeur-Bestuurder Bres Accommodaties.