20 juni 2024

Kom turbozwemmen bij Sportcentrum de Boogerd!

De eerste turbocursus start op maandag 15 juli 2024 en eindigt op vrijdag 26 juli 2024. De tweede turbocursus is van maandag 12 augustus 2024 tot en met vrijdag 23 augustus 2024. De lessen worden in de ochtend gegeven van 09.00 uur tot 12.00 uur van maandag t/m vrijdag. De leerlingen krijgen steeds les van dezelfde lesgever (uitgezonderd ziekte en/of onverwachts verlof). Er wordt gelest in kleine groepjes. Ouders kunnen enkele keren de zwemlessen kort bijwonen in overleg met de instructeur.

Om mee te doen met de cursussen dienen de kinderen de minimale leeftijd van 5 jaar te hebben. De kinderen moeten in ieder geval watervrij zijn (hoofd onder water), kunnen springen van de kant en kunnen drijven. Dit wordt getest tijdens het voorzwemmen op woensdag 26 juni of op een ander afgesproken moment.

Aan deze cursus is een diplomagarantie gekoppeld! Uit ervaring weten wij dat de meeste kinderen binnen de gestelde termijn van de turbocursus afzwemmen voor het A-diploma. Kinderen die toch iets langer nodig hebben, kunnen zonder wachttijd deelnemen aan onze particuliere zwemlessen totdat zij het A-diploma hebben behaald. Hier zijn voor u geen extra kosten aan verbonden. De garantie vervalt wanneer de leerling meer dan 2 keer verzuimt tijdens de turbocursus.

Meer informatie of inschrijven voor de turbocursus? Meld je dan hier aan.