Corona update 18 november

Tijdens de persconferentie van afgelopen vrijdag kondigde het kabinet weer strengere coronamaatregelen aan met ingang van zaterdag 13 november 18:00 uur. Welke gevolgen hebben de nieuwe regels voor onze accommodaties?
We zetten de belangrijkste maatregelen op een rij, met hierbij het advies om bij twijfel altijd de website van de sportbond/specifieke branche te raadplegen en/of de pagina van de Rijksoverheid.

 • De belangrijkste basisregels blijven van kracht, waaronder het regelmatig handen wassen en het  dringende advies om 1,5 meter afstand van anderen te houden.
 • Sportbeoefening voor alle leeftijden blijft mogelijk, inclusief wedstrijden voor zowel professionele- als amateursport. Publiek bij trainingen en wedstrijden is echter niet toegestaan.
 • CTB-plicht:
 • Op veel plekken is een CTB verplicht voor iedereen vanaf 13 jaar en ouder. Dit geldt onder meer voor bezoekers van de horeca, (zakelijke) evenementen en voorstellingen.
 • Voor sport-, kunst- en cultuurbeoefening, zoals muziekles, schilderles of dansrepetities, is een CTB verplicht vanaf 18 jaar en ouder (het gaat hier dan om de deelnemers aan de activiteit zelf). De CTB-plicht geldt voor alle ruimtes, dus ook voor kleedkamers, toiletten, horeca (afhalen uitgezonderd) en buitenterrassen.
 • Uitzondering op deze regel vormen sporters op buitenlocaties en de mensen die vanwege het uitvoeren van hun functie (bijvoorbeeld coach (uit en thuis), trainer, beheerder of vrijwilliger) op de locatie aanwezig zijn. Zij zijn vrijgesteld van de CTB-plicht. Ook het afhalen van consumpties in de kantine van een buitenlocatie valt niet onder de CTB-plicht. Een mondkapje is dan wel verplicht.
 • Daar waar geen CTB-plicht geldt, is het houden van 1,5 meter afstand verplicht voor iedereen vanaf 13 jaar en ouder. De afstandsplicht geldt niet tijdens het beoefenen van de activiteit zelf, als hierbij afstand houden niet mogelijk is.
 • Een vaste zitplaats in kantines/ horeca en op buitenterrassen is verplicht. Degene die op het moment van de activiteit de kantine bemant (aanbieder/organisator of een medewerker van Bres), is verantwoordelijk voor de placering.
 • De horeca in onze accommodaties is om 20:00 uur gesloten (met uitzondering van afhalen). Voor de (sport)activiteiten zijn geen aangepaste openingstijden van toepassing.

CTB-controle
Organiserende partijen moeten bij al hun activiteiten de aanwezigen controleren op een geldig CTB, inclusief ID-controle (vanaf 14 jaar):

 • Aanbieders zijn zelf verantwoordelijk voor de CBT-controle en handhaving bij (sport)activiteiten, evenementen en voorstellingen. We begrijpen dat het organiseren en handhaven van de CTB-controles een grote opgave is. Mocht je hierover nog vragen hebben of willen sparren over mogelijke oplossingen, dan staan we natuurlijk voor je klaar. Je kunt hiervoor ook contact opnemen met Hoeksche Waard Actief.
 • Waar medewerkers van Bres de horeca bemannen, wordt de CTB-controle in de horeca uitgevoerd door de medewerkers van Bres.
 • Wanneer je als aanbieder/ organisator de kantine bemant, dan ben je zelf verantwoordelijk voor de CTB-controle.
 • Bres past maatwerk toe op die locaties waar meerdere bezoekersgroepen tegelijk gebruikmaken van de accommodatie. Bijvoorbeeld door stempels beschikbaar te stellen, wat het aantal checkmomenten kan verminderen.

Vergoeding CTB-controle
Het rijk stelt een vergoeding beschikbaar om de naleving van de controle op het CTB te ondersteunen. De gemeente werkt deze regeling momenteel verder uit. Meer informatie hierover volgt, zodra bekend.

Vragen?

De nieuwe maatregelen hebben wederom een grote impact op onze samenleving en ons gedrag. En ook nu zijn er weer verschillende sociale en economische vraagstukken. Jij zit misschien ook nog met vragen. Helaas hebben wij ook niet overal een sluitend antwoord op, maar we denken graag met je mee over de juiste uitvoering van jouw activiteiten. Neem bij vragen contact op via verhuur@bresaccommodaties.nl.

Natuurlijk hopen we dat de situatie snel verbetert, maar tot die tijd maken we er samen het beste van. Wees er voor elkaar, zorg goed voor jezelf en elkaar en blijf vooral begripvol naar elkaar. Alleen op deze manier houden we in deze lastige periode het bezoek aan onze accommodaties prettig en veilig.

Disclaimer: deze informatie is gebaseerd op de huidige beschikbare informatie vanuit de rijksoverheid. Sommige maatregelen kennen een ruime interpretatie. De voorwaarden en mogelijkheden kunnen hierdoor wellicht nog wijzigen.