Sport

Bres Accommodaties exploiteert en beheert nu een viertal binnensport accommodaties, waar alle zaalsporten uit te voeren zijn. Deze zijn door gebruikers van de faciliteiten eenvoudig online te reserveren door te klikken op Reserveren bovenaan deze website.

Uitgekiend reserveringssysteem

Het reserveringssysteem, dat in realtime de bezetting van de sportaccommodaties weergeeft, is een goed voorbeeld van de klantgerichte manier waarop Bres Accommodaties de faciliteiten exploiteert. De bezetting moet maximaal zijn, zonder dat dat ten koste gaat van service aan de sporters en verenigingen. Bres accommodaties besteedt bovengemiddeld veel zorg aan onderhoud. De toestellen worden stipt op tijd gekeurd en voldoen aan alle eisen.

Rendement sportaccommodaties vergroten

Om het rendement van de sportaccommodaties te vergroten organiseert Bres Accommodaties ook actief evenementen en toernooien. Dat gebeurt niet allemaal in eigen huis: heel veel activiteiten worden uitbesteed aan vaste, betrouwbare partners. Het is onze filosofie dat we met een klein vast team van experts snel en flexibel kunnen inspelen op de vraag van de markt en op onverwachte kansen. Zo vergroten we ook de spin-off van onze activiteiten: door activiteiten als onderhoud en de organisatie van evenementen uit te besteden aan lokale partners, versterken we samen de lokale economie.

Overdekte accommodaties en sportvelden

Op dit moment beheert Bres Accommodaties met name overdekte sportaccommodaties, maar wij gaan ook graag in gesprek over het beheer van sportvelden in opdracht van verenigingen en/of gemeenten.