Exploitatie

Bres Accommodaties verzorgt de exploitatie van een groot aantal accommodaties en een recreatiebedrijf. Hiervoor verzorgen wij de inkoop en verkoop en/of verhuur, de inzet van personeel, maar zeker ook het marktgericht denken.

Kostenefficiënt werken

Goed exploitatiemanagement draagt bij aan het verhogen van het rendement. Kostenefficiënt werken staat daarbij voorop: soms is het belangrijk om nu te investeren en dat op langere termijn terug te verdienen. Zo werd op een van de sporthallen een horecamanager aangesteld in plaats van de gebruikelijke beheerder. Op korte termijn een iets duurdere werknemer, die door zijn kennis en inzicht echter al snel een goede horecaomzet wist te realiseren. Goed voor Bres Accommodaties, goed voor de gemeente, maar vooral goed voor de gebruikers van de accommodaties. Want die profiteren van moderne voorzieningen en klantgerichte service.

Effectieve verdienmodellen

Een vast team van medewerkers buigt zich over strategische beslissingen en zoekt altijd naar effectieve verdienmodellen en gemeenschappelijke meerwaarde. De kosten van het vastgoedgebruik blijven daardoor beheersbaar.